Počítačové sítě
Serverová řešení
Dálková správa
Záloha dat a Cloud
Kamerové systémy
Restaurační systémy
Hotelové systémy
Kerio Connect
Ekon. systém POHODA
Prezentační místnosti
Aplikace a řešení pro www
 VPN a WAN
 
 

Služba NETcontrol

Služba NETcontrol je moderní služba, která výrazně snižuje náklady na správu informačního systému firmy při výrazném zvýšení rychlosti většiny zásahů správce IT.


Princip služby je v tom, že správce sítě má možnost vzdálené správy firemní infrastruktury odkudkoliv, kde má přístup na internet. Zákazník získá vyšší rychlost servisu, ušetří na dopravních nákladech a může si kdykoliv vyžádat pomoc správce se svými problémy. Veškerý přístup do sítě probíhá zašifrovaným spojením na bázi IPSec obdobně, jako probíhá komunikace s bankou. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost komunikace. Přístup do systému je vyhrazen pouze tomu, kdo má nastavena dostatečná práva.


Výhody:

  • Zvýšení operativy a rychlosti servisu
  • Výrazná úspora nákladů
  • Možnost dálkového dohledu a kontroly systému na některých nebo na všech počítačích
  • Možnost opravy a reinstalace software na všech počítačích na dálku
  • Možnost pomoci klientovi s problémy
  • Vysoká bezpečnost před napadením sítě (veškerá komunikace je zašifrována)
  • Ve spojení se službou Netcare umožňuje pravidelnou kontrolu systému a včasné preventivní zásahy, které výrazně zvyšují spolehlivost systému a bezpečnost dat.

Podmínky:

  • Podniková síť musí mít konektivitu na internet s rychlostí alespoň 128kbps

  • Operační systém na klientských počítačích Microsoft Windows (W9x, W2000, XP, W2000 server, W2003 server)

 

 

NETcontrol

 NETcontrol

 

Související volitelné služby:

NETvpn                  - možnost připojení vzdálených klientů do podnikové sítě nebo propojení sítí do VPN (Virtual Private Network)

Netcare                  - systém služeb zajišťující na základě servisní smlouvy pravidelnou kontrolu a péči o IT (Outsorcing)