Počítačové sítě
Serverová řešení
Dálková správa
Záloha dat a Cloud
Kamerové systémy
Restaurační systémy
Hotelové systémy
Kerio Connect
Ekon. systém POHODA
Prezentační místnosti
Aplikace a řešení pro www
 VPN a WAN
 
 

Služba NETvpn

Služba NETvpn je moderní služba, která významně usnadňuje komunikaci odlehlých lokalit firem. Služba umožňuje sdílení zdrojů a informací v podstatě na libovolnou vzdálenost.


Princip služby je v tom, že dvě nebo více lokalit připojených do internetu jsou propojeny zašifrovaným tunelem IPSec do VPN (Virtual Private Network). Veškerý přístup do sítě probíhá zašifrovaným spojením na bázi IPSec obdobně, jako probíhá komunikace s bankou. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost komunikace. Služba umožňuje i připojení vzdálených klientů z kteréhokoliv místa z internetu pomocí softwarového klienta IPSec. VPN umožňuje i IP telefonii, která může výrazně snížit náklady.


Výhody:

  • Usnadnění komunikace, přenosu dat, sdílení zdrojů a informací
  • Zvýšení kvality řízení
  • Zvýšení výkonu firmy a úspory času
  • Možnost pracovat z domů
  • Možnost dálkového dohledu a kontroly systému na některých nebo na všech počítačích
  • Vysoká bezpečnost před napadením sítě (veškerá komunikace je zašifrována)
  • Ve spojení se službou Netcare a NETcontrol umožňuje pravidelnou kontrolu systému a včasné preventivní zásahy, které výrazně zvyšují spolehlivost systému a bezpečnost dat.

Podmínky:

  • Podniková síť musí mít konektivitu na internet s doporučenou rychlostí alespoň 512Mpps.

 

 

NETvpn

VPN 
Související volitelné služby:

NETcontrol            - služba vzdálené správy sítí a IT struktury

Netcare                  - systém služeb zajišťující na základě servisní smlouvy pravidelnou kontrolu a péči o IT (Outsorcing)